Råd og veiledning

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss. Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Se for øvrig på forsiden: "Hvordan gå frem ved mistanke".

Hvem kan ta kontakt:

  • Offentlige aktører som politi, barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, institusjoner, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager med mer
  • Barn eller ungdom som selv blir utsatt kan ringe.
  • Bekymrede voksne, foreldre, besteforeldre, andre pårørende og naboer etc.

Barnets identitet behandles anonymt, og innringer bes om å ikke oppgi navn på barnet.

Private innringere kan være anonyme.
Offentlige aktører oppgir kun eget navn og arbeidssted.
Statens Barnehus Stavanger kan kontaktes på sentralbord 51 84 30 00 på dagtid i ukedagene. Du vil via sentralbord bli satt over til en ansatt som har kompetanse på området eller ringt tilbake til senere hvis ingen er ledig.