Råd og veiledning

Alle som er usikre eller har mistanke om at barn eller ungdom kan bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd. Barn eller ungdom som selv blir utsatt kan også ringe.

Alle offentlige instanser kan henvende seg til Barnehuset for å drøfte anonyme saker som omhandler bekymring rundt barn og unge vedrørende seksuelle overgrep og vold. Hva det er behov for å drøfte kan være svært forskjellig.

En barnehage kan sitte med en bekymring rundt et barn som viser en seksualisert atferd eller som snakker om at far slår mor. En kommunal barnevernstjeneste kan sitte med en utredningssak hvor de ønsker å drøfte hvorvidt saken bør anmeldes til politiet eller ikke. Skoler kan ringe og be om undervisning i spesielle tema uten at det er relatert til et spesielt barn eller en hendelse. Alle disse henvendelsene blir håndtert anonymt.

Vårt mål er at Statens barnehus Hamar skal være et lokalt og lett tilgjengelig kompetansehus hvor man kan henvende seg å få den bistand som er nødvendig for å håndtere sakene til beste for barna.