Råd og veiledning

De som er bekymret eller har mistanke om at barn, ungdom eller sårbare voksne kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd.

Offentlige instanser kan henvende seg til Barnehuset for å drøfte anonyme saker som omhandler bekymring rundt barn, unge og sårbare voksne vedrørende seksuelle overgrep og vold. Vi vil i disse tilfellene kunne være en drøftingspartner, og gi generelle innspill, men hva som blir gjort videre i den aktuelle saken, er det innringer som har et endelig ansvar for.

Hva det er behov for å drøfte kan være svært forskjellig.En barnehage kan sitte med en bekymring rundt et barn som viser en seksualisert atferd eller som snakker om at far slår mor.

Ved henvendelser fra privatpersoner vil Barnehuset henvise videre til to ansatte i Innlandet politidistrikt som (i utgangspunktet) besvarer disse:

Koordinator seksualforbrytelser – politioverbetjent Anne Kristin Lindkjølen

Tlf.nr. 62 53 90 00

Disse henvendelsene blir håndtert anonymt.

 

Barn, ungdom og sårbare voksne som selv utsettes for vold og overgrep, eller er bekymret for noen de kjenner, anbefales å ringe Alarmtelefonen

RING 116 111

ALARMTELEFONEN ER GRATIS

Alle barn og unge skal ha et nummer de kan ringe hvis de opplever akutte eller vanskelige situasjoner i hjemmet. Dette kan være alt fra vold og overgrep i hjemmet, til bekymring for tvangsekteskap.

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

For mer informasjon kan du besøke nettsiden: https://www.116111.no/