Reiseregning for ledsagere / følgepersoner

Ledsagers utgifter i forbindelse med tilrettelagte avhør dekkes etter statens satser.

Det kan være utgifter som f. eks.:

  • Flybilletter
  • Offentlig kommunikasjon
  • Måltider
  • Parkeringsutgifter
  • Annen transport

Fra mai 2019 tar barnehusene i bruk elektronisk reiseregning. Mer informasjon/veiledning kommer.