Utadrettet virksomhet

Utadrettet arbeid ved barnehuset

Statens barnehus i Kristiansand skal dekke hele Agder. De ansatte på barnehuset driver utadrettet arbeid i hele fylket. Barnehuset mottar besøk fra ulike politikere, samarbeidsinstanser, organisasjoner, studenter, skoler, konfirmanter og andre som ønsker informasjon om barnehuset og vårt arbeidsfelt. Ansatte ved barnehuset deltar i prosjektgrupper, styringsgrupper og ressursgrupper. Vi deltar og leder nettverksmøter ute i distriktene vi betjener. Barnehuset arrangerer egne kurs/seminarer og bidrar som forelesere eksternt.

I Agder er det gjennomført informasjonskurs i de fleste kommuner om den tverretatlige tiltakskjeden for å undersøke mistanke, avdekke, utrede og behandle saker som gjelder vold og overgrepsutsatte barn og familier. Barnehuset er en bidragsyter i dette arbeidet.

Vi deltar i ulike samarbeidsforum for å videreutvikle det tverretatlige samarbeidet på Agder og veileder faggrupper som arbeider med volds- og overgrepsutsatte barn.

Den utadrettede virksomheten er en vesentlig del av vårt arbeid. Barnehus og barnehusmodellen er fremdeles et ukjent begrep for mange i vårt nedslagsfelt. Gjennom den utadrettede virksomheten håper vi å bidra til bedre rettsikkerhet, mer avdekking, bedre oppfølging og behandling av volds- og overgrepsutsatte barn, unge og familier.

 

Psykisk utviklingshemmede voksne utsettes også for vold og overgrep. Konsultasjonsteamet i Agder er et tverrfaglig konsultasjons- og rådgivningsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Les mer om teamet her.