Kontaktinformasjon

Statens Barnehus Trondheim

Besøksadresse: Brattørkaia 11, 4. etg.
Postadresse: Trøndelag politidistrikt, Postboks 2475 Torgarden, 7005 Trondheim
Telefon: 73 89 57 00
E-post: sbh.trondheim@politiet.no
Åpningstider: Mandag til fredag 08.30 til 15.30