Kontaktinformasjon

Statens barnehus Hamar

Besøksadresse:  Åker Gård, Stasjonsvegen 1, 2322 Ridabu  
Postadresse:  Innlandet politidistrikt, Pb. 355, 2303 Hamar
Telefon:  62 55 62 50
E-post:  statensbarnehus.hamar@politiet.no
Åpningstider:  Mandag til fredag 08.30 til 15.00