Kontaktinformasjon

Statens barnehus Hamar

Besøksadresse: Strandgata 51, 2317 Hamar Inngang Sverres gate  
Postadresse: Postboks 355, 2303 Hamar
Telefon: 62 55 62 50
E-post: statensbarnehus.hamar@politiet.no
Åpningstider: Mandag til fredag 08.30 til 15.00