Oppfølging og behandling

Ansatte som arbeider med oppfølging og behandling ved Statens Barnehus Stavanger har høy kompetanse samt lang erfaring fra feltet psykisk helse og barnevern.

Vi kan mye om hvordan man møter mennesker i krise og hva som da er viktig.

Alle som kommer til avhør får en egen kontaktperson.

Etter avhør er kontaktpersonen kjent med barnets uttalelser og hvordan avhøret har forløpt.

Der det er behov for en samtale for å vurdere behov for oppfølging eller behandling, gis tilbud om dette.

Kontakten med oss kan omfatte:

Samtaler med barn, ungdom, foresatte og familier alene og/eller sammen.

Anbefaling og hjelp til å etablere kontakt med andre tilbud lokalt.

Samarbeid eller veiledning til barnevern, skoler, skolehelsetjenester og øvrig hjelpeapparat.

Informasjon og motiveringsarbeid til unge og foresatte for å ta imot mer omfattende eller langvarig behandling der det kan være nødvendig.

Oppfølging eller behandling i påvente av at det lokale hjelpeapparatet er koblet inn og gir et tilbud.

Veiledning, informasjon og samarbeid med barnevern eller lege når det er behov for at de henviser videre til psykisk helsevern for barn og ungdom, habiliteringstjeneste eller andre tilbud.