Oppfølging og behandling

Ansatte fagpersoner som arbeider med oppfølging og behandling har mye kompetanse og erfaring fra feltet innenfor ulike former for overgrep, psykisk helse og barnevern. Vi vet mye om hvordan man møter mennesker i krise og hva som da er viktig.

Alle som kommer til avhør hos oss får en egen kontaktperson som tilbyr samtale i etterkant.

Vi kan gi råd og støtte til foreldre og barn/ungdom. Vi kan gi cirka 15 timer oppfølging fra barnehuset.

Dersom det vurderes mer hensiktsmessig at barnet eller ungdommen følges opp av det lokale hjelpeapparatet, eller om barnet/ungdommen kan se ut til å trenge lengre oppfølging, bistår vi gjerne med å få kontakt med lokalt behandlingsapparat.