Oppfølging og behandling

Barnehusets rådgivere og psykologer har bredt sammensatt kompetanse, og erfaring fra feltet innenfor ulike former for overgrep, psykisk helse og barnevern. Vi vet mye om hvordan man møter mennesker i krise, og hva som da er viktig.

Vi kan gi råd og støtte til både foreldre/foresatte, og barn/ungdom. Vi kan gi cirka 15 timer oppfølging fra barnehuset.

Dersom det vurderes mer hensiktsmessig at barnet eller ungdommen følges opp av det lokale hjelpeapparatet, eller om barnet/ungdommen kan se ut til å trenge lengre oppfølging, bistår vi gjerne med å få etablert kontakt med andre hjelpeaktører.