Alle har rett til å føle seg trygge

De fleste barn og unge har en trygg oppvekst sammen med foreldre, familie og venner. Noen barn opplever at livet kan bli vanskelig og utrygt i en kort eller lang periode av oppveksten.

  • Barn og unge kan oppleve at voksne ikke er til å stole på.
  • Barn og unge kan oppleve at voksne gjør handlinger som skremmer og skaper redsel.
  • Barn og unge kan oppleve at andre barn og unge utfører handlinger mot dem som de ikke liker.
  • Barn og unge kan oppleve at voksne lyver eller ber dem om å lyve.
  • Barn og unge kan oppleve at de ikke blir hørt på, når de forsøker å fortelle om hva de opplever.

Alle barn har rett til å bli hørt når de opplever hendelser eller situasjoner som skremmer, krenker eller gjør dem utrygge.
Hvis du opplever noe som skremmer, krenker eller gjør deg utrygg, er det viktig at du snakker med noen som du stoler på. Det kan være mor eller far, lærer eller helsesøster på skolen, en slektning eller foreldre til vennene dine.
Hvis du opplever at noen slår deg eller noen andre i familien din, kan dette være en straffbar handling.
Hvis du opplever at noen tar på eller gjør noe med kroppen din på en måte du ikke liker, kan det være en straffbar handling.
Hvis noen forteller deg at de har sett, hørt eller opplevd vonde hendelser, så er det viktig at du forteller dette til noen voksne du stoler på.
Alle barn har rett til å få hjelp når de har det vanskelig!