Kontaktinformasjon - Statens barnehus Stavanger

Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger
Telefon: 51 84 30 00
   
E-post adresse: barnehuset.stavanger@politiet.no

Postadresse:

Postboks 240, 4001 Stavanger
Fakturaadresse:

 

 

 

SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Statens barnehus Stavanger

DFØ Fakturamottak

Postboks 4722 Torgarden

7468 Trondheim

   
Telefontid: Hverdager kl 08:30 - 15:00