Aktuelt

Oppdatert informasjon om situasjonen ved Statens Barnehus Trondheim

Barnehusets Lokaler ble berørt av brann 07.04.18. Det er ikke mulig å ha drift i lokalene før nødvendige utbedringstiltak er gjennomført. Det er estimert tilbakeflytting 1. august 2018.

Barnehuset har flyttet inn i midlertidige lokaler på Pirsenteret, Havnegata 7. Samtaler, møter og oppfølging gjennomføres her.

Tilrettelagte avhør skjer ved ulike politistasjoner i Trøndelag; Trondheim, Stjørdal, Verdal og Namsos. Politiet gir informasjon i hvert enkelt sak om oppmøtested og tidspunkt til alle berørte.

Medisinske undersøkelser gjennomføres ved St. Olavs hospital fram til vi er tilbake i lokalene våre.

Vi nås på samme telefonnummer som før; 73 89 57 00. Sentralbordet vil være betjent fra 08:30-15:30.

 

Brann på Brattørkaia 11

Barnehusets lokaler ble berørt av brann på Brattørkaia 11. Det er derfor pr. dags dato ikke mulig å ha drift i lokalene. Barnehuset ser på alternative løsning for drift.

Barnehusets ansatte har foreløpig tilholdssted på politihuset i Trondheim. Sentralbord kan fortsatt nås på 73 89 57 00. Barnehusets ansatte har nye telefonnummer som du finner under ansatte.

 

Åpen nettverkskonferanse om barn og unge med skadelig seksuell atferd

RVTS Nord og Statens Barnehus Tromsø har på vegne av nasjonalt nettverk om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, gleden av å invitere til åpen nettverkskonferanse i Tromsø, 6. og 7. november 2017.

 

Konferanse MARS 2015 - Privatlivets fred- eller hensynet til barnet først

Statens Barnehus Trondheim arrangerer i samarbeid med Konfliktrådet i Sør-Trøndelag en konferanse om barns rettigheter.

 

Traumekurs

Kunnskaps- og metodeoppdatering om traumer og traumereaksjoner hos barn og unge etter akkutt eller langvarig overbelastning; et todagers seminar, 21.5.13 til 22.5.13.

 

Barnehusevaluering 2012

En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte - Del 2

 

Artikkel Adresseavisen 16/30.10.12

Frykter uthuling av barnehusordning/Få barn som avhøres om overgrep sjekkes av lege.