Aktuelt

Jubileumskonferanse 2019 - Statens Barnehus Trondheim 10 år

Velkommen til to dager med spennende foredrag og dyktige forelesere i Trondheim 30. september og 1. oktober 2019.

 

Åpen nettverkskonferanse om barn og unge med skadelig seksuell atferd

RVTS Nord og Statens Barnehus Tromsø har på vegne av nasjonalt nettverk om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, gleden av å invitere til åpen nettverkskonferanse i Tromsø, 6. og 7. november 2017.

 

Konferanse MARS 2015 - Privatlivets fred- eller hensynet til barnet først

Statens Barnehus Trondheim arrangerer i samarbeid med Konfliktrådet i Sør-Trøndelag en konferanse om barns rettigheter.

 

Traumekurs

Kunnskaps- og metodeoppdatering om traumer og traumereaksjoner hos barn og unge etter akkutt eller langvarig overbelastning; et todagers seminar, 21.5.13 til 22.5.13.

 

Barnehusevaluering 2012

En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte - Del 2

 

Artikkel Adresseavisen 16/30.10.12

Frykter uthuling av barnehusordning/Få barn som avhøres om overgrep sjekkes av lege.