Utadrettet virksomhet

Statens barnehus Finnmark bidrar gjerne med informasjon og undervisning innenfor tema som omhandler vold og seksuelle overgrep.

Vi ønsker å bidra til et bedre og tettere samarbeid mellom de ulike faginstansene med tydeliggjøring av de enkeltes roller og oppgaver, og til å styrke barns rettssikkerhet.

Fagutvikling og undervisning er derfor en prioritert oppgave ved Statens barnehus Finnmark. Vi ønsker å være et kompetansehus og en ressurs til bruk for samarbeidspartnere innen barnevern, psykisk helsevern og andre aktører innen førstelinjetjenesten.

Vi har mye samarbeid og deltagelse i ulike prosjekter med relevans for barnehusets funksjon.

Vi bidrar gjerne på seminarer og fagdager i samarbeid med den enkelte instans/ kommune.

Ta kontakt med oss:
E-post: finnmark.barnehuset@politiet.no
Telefon: 400 27 419 (mandag - fredag 09.00 – 14.30)