Råd og veiledning

Fagpersoner og foreldre/foresatte kan henvende seg til barnehuset for å få råd og veiledning.

Barnehuset har særlig kompetanse på barn utsatt for vold, seksuelle overgrep og barn eksponert for vold i nære relasjoner.

De ansatte kan gi konsultasjon per telefon eller mer omfattende veiledning i møter.

Ved henvendelser hvor det er lav grad av mistanke henviser vi til konsultasjonsteamene i de enkelte bydelene i Bergen eller kommuner som har slike team.

Les mer om konsultasjonsteamene.

 

Kontakt Statens Barnehus Bergen

Telefon 55 55 69 00 - dagtid mandag til fredag