Utadrettet virksomhet

Statens barnehus Moss bidrar gjerne med informasjon og undervisning innenfor tema som omhandler vold og seksuelle overgrep.

Vi ønsker å bidra til et bedre og tettere samarbeid mellom de ulike faginstansene med tydeliggjøring av de enkeltes roller og oppgaver, og til å styrke barns rettssikkerhet.

Fagutvikling og undervisning er derfor en prioritert oppgave ved Statens barnehus Moss. Vi ønsker å være et kompetansehus og en ressurs til bruk for samarbeidspartnere innen barnevern, psykisk helsevern og andre aktører innen førstelinjetjenesten.

Vi har mye samarbeid og deltagelse i ulike prosjekter med relevans for barnehusets funksjon. 

Vi bidrar gjerne på seminarer og fagdager i samarbeid med den enkelte instans/ kommune.

Av kapasitetshensyn må vi prioritere informasjonsformidling der flere virksomheter deltar samtidig eller har gått sammen om kurs / fagdag.

Vi ber om forståelse for dette, da Statens barnehus Moss skal dekke alle de 29 kommunene som Politidistrikt Øst består av.

 

For mer informasjon:

Rett forespørsler direkte til seksjonssjef Cathrine Bjordal Bergheim via e-postadresse: Cathrine.Bjordal.Bergheim@politiet.no