Tilrettelagt avhør

Tilrettelagte avhør gjøres som en del av politiets etterforskning og for å unngå at barn under 16 år behøver å vitne i retten. Ved en eventuell straffesak vil de som er under 16 år ikke behøve å vitne i retten, men et opptak av tilrettelagte avhøret vises i stedet.

Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhøret skal foregå i Norge. 

Utgangspunktet for å komme til et tilrettelagt avhør er at det er kommet en anmeldelse til politiet. Som en del av etterforskningen kan politiet snakke med den som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, hendelser. Dette gjøres av en fra politiet som har utdannelse og erfaring med slike samtaler.

Politi, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på barnehuset og følger avhøret fra et annet rom via videooverføring. Det gjøres opptak av avhøret.

Det er ansatt fagpersoner på barnehusene som lytter til avhørene. En fast kontaktperson som har lang erfaring fra arbeid med barn og familier vil følge hvert barn og deres foresatte. De vil også være tilgjengelig for råd og støtte underveis.

Vi tilbyr kartlegging, oppfølging eller behandling i etterkant av tilrettelagt avhør når det er aktuelt.

Barnet, ungdommen eller den sårbare voksne blir fulgt av noen de kjenner.