Oppfølging og behandling

Barnehusets rådgivere og psykologer har bredt sammensatt kompetanse, og erfaring fra feltet innenfor ulike former for overgrep, psykisk helse og barnevern. Vi vet mye om hvordan man møter mennesker i krise, og hva som da er viktig.

Alle som har vært til avhør kan få oppfølging og eventuelt behandling ved Statens barnehus Finnmark.

Ansatte ved barnehuset har mye kompetanse og erfaring innen psykisk helse og barnevern.

Vi tilbyr støtte til barn og foresatte/følgeperson underveis og i etterkant av avhør.

Vi vurderer videre behov og tilbyr oppfølging eller behandling.

Ved behov sikrer Statens barnehus Finnmark kontakt med lokalt hjelpeapparat for videre oppfølging.

Skriv gjerne ut brosjyren "HÅP" om råd og hjelp i forhold til traumer.