Oppfølging og behandling

Alle som har vært til avhør kan få oppfølging og evt. behandling ved Statens barnehus Moss.

Ansatte ved barnehuset har mye kompetanse og erfaring innen psykisk helse og barnevern.

Vi tilbyr støtte til barn og foresatte/følgeperson underveis og i etterkant av avhør.

Vi kan vurdere behov for og tilby oppfølging eller behandling.

Ved behov sikrer Statens barnehus Moss kontakt med lokalt hjelpeapparat for videre oppfølging.

 

Skriv gjerne ut brosjyren "HÅP" om råd og hjelp i fht traumer her