Vanlig saksgang fra anmeldelse til avhør

Anmeldelse rettes til den lokale politistasjonen. Det er ansvarlig etterforsker som leder og koordinerer etterforskningen,
der en av oppgavene kan være å gjøre et avhør av barnet.

Når politiet bestemmer å gjøre et avhør, kontakter de sitt lokale barnehus og dato fastsettes.

Statens Barnehus er i dialog med politiet for å planlegge og forberede mottakelse av den som skal avhøres, samt tilrettelegge for avhør.