Om Tingrettene

Barnehuset i Kristiansand dekker Agder. Dette omfatter Agder politidistrikt og 3 tingretter.  

  Tingrettene: