Medisinsk undersøkelse

Medisinske undersøkelser ved Statens barnehus Tromsø gjennomføres i forbindelse med politiets etterforskning.             

Barneavdelingen ved UNN forestår de medisinske undersøkelsene. Erfarne barneleger og sykepleiere utfører undersøkelsene i et spesialinnredet rom utstyrt til formålet.

Undersøkelser ved barnehuset kan ha ulike formål og kan fokusere på alt fra sporsikring og dokumentasjon av ferske skader, til å undersøke og oppdage tidligere skader. Undersøkelsene kan også ha som mål å gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.