Medisinsk undersøkelse

Den dagen du er til avhør kan du også få en medisinsk undersøkelse. Det er politiet som ber om en slik undersøkelse. Mange barn og unge som har opplevd vold eller seksuelle overgrep synes det er fint å få snakket med og bli undersøkt av lege, slik at de blir trygge på at kroppen er helt i orden.

Det er en erfaren barnelege og en spesialsykepleier fra Sørlandet sykehus som utfører undersøkelsen.

Undersøkelsen kan være med å støtte opp om din fortelling og foregår stort sett på samme måte som når du har vært på helsestasjonen eller hos lege, men ofte litt grundigere. Først snakker dere sammen og deretter undersøker legen kroppen fra topp til tå.

Hensikten med undersøkelsen er å dokumentere om du har ferske eller gamle skader etter slag eller overgrep. Undersøkelsen kan også gi bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.

Ved spørsmål om seksuelle overgrep gjør legen en ytre undersøkelse av underlivet. Det er ikke en gynekologisk undersøkelse slik voksne kvinner tar hos legen. Det brukes ikke instrumenter og er ikke vondt. Legen tvinger deg aldri til noe du ikke selv vil være med på og legen bruker god tid sammen med deg.

Etter undersøkelsen skriver legen en rapport om det hun har funnet ut og om det dere har snakket om. Rapporten sendes til politiet.