Tilrettelagte avhør

Avhør er en del av politiets etterforskning og gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker med mye erfaring innenfor saksområdet. Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et videoopptak av avhøret vises i stedet.

Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.

Politi, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på barnehuset, og følger avhøret via lyd- og bildeoverføring.

Alle rådgivere på barnehuset har barnefaglig spisskompetanse. Barnehuset har også psykologer.

En rådgiver eller psykolog fra barnehuset vil være kontaktperson for hvert enkelt barn/ungdom som kommer til barnehuset, og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis. Kontaktpersonen følger avhøret via lyd/bilde.

Rådgiveren/psykologen vil også være tilgjengelig for barnet og deres foresatte i etterkant, og kan tilby kartlegging, oppfølging og/eller behandling når det er aktuelt.