Råd og veiledning

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd og veiledning.

Barn og ungdom som selv har blitt utsatt kan også ringe.

Henvendelsene drøftes anonymt, og ingen trenger å oppgi sin identitet.

Statens barnehus Tromsø er tilgjengelig på telefon:

77 79 74 40, mandag til fredag kl.08:00 til 15:30.

Våre ansatte har lang erfaring fra fagfeltet, og god oversikt over ulike tilbud som finnes.

Barnehuset har mange oppgaver og vi kan være så opptatt at vi ikke får ringt opp rådsøkere samme dag. Hvis det haster mer enn dette og du ikke kan vente anbefaler vi heller at du ringer:

  • Barnevernsvakta (gjelder Tromsø, Svalbard, Balsfjord og Storfjord) på telefon 95 19 52 40
  • For andre kommuner anbefaler vi å ringe politiet 02800, eller barneverntjenesten i din kommune

 

SAMISK RÅDGIVER

Ønsker du kontakt med en samisk rådgiver? Ta kontakt på telefon 918 18 900 eller på e-post: rita.thomassen2@politiet.no.
Gulahallat.
Ustitlaš dearvvuđat Ritas/vennlig hilsen Rita

 

KONSULTASJONSTEAMET

Statens barnehus Tromsø koordinerer et tverrfaglig rådgivnings-/konsultasjonsteam som møtes ukentlig. Teammedlemmene jobber i ulike fagmiljøer:

   • Barnemedisin
   • Tromsø kommune: Forebyggende helsetjenester ved helsesykepleier, barneverntjenesten, skole.
   • Politiet
   • SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep)
   • RVTS NORD (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Nord)
   • Familievernkontoret
   • ATV (Alternativ til vold)
   • Statens barnehus Tromsø

Arbeider du med barn, unge eller andre særlig sårbare, og trenger bistand til håndtering av problemstillinger vedrørende f. eks.  seksuelle overgrep, vold eller omsorgssvikt (fysisk/psykisk), kjønnslemlestelse eller radikalisering, er du velkommen til å bestille time hos Konsultasjonsteamet.

Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i, eller utviser skadelig seksuell atferd.

Møtene avholdes onsdager fra kl.  12:00 - 15:30.

Konsultasjon tilbys via telefonkonferanse, videomøte eller ved at rådsøker stiller personlig i møtet.

Konsultasjonsteamet kan bare gi råd/veiledning og kan ikke gripe inn i, eller overta ansvaret for sakene.

Stå ikke alene!
Arbeidet med denne type saker kan føles belastende og krevende. Det kan være nyttig å søke sorteringshjelp, diskusjon og konkrete råd. Av rettsikkerhetsmessige årsaker bør ingen arbeide alene med slike saker.

For å booke en time, kontakt:
Konsultasjonsteamet
Statens barnehus Tromsø

Telefon:    77 79 74 40 
E-post:   konsultasjonsteamet@politiet.no
      Ikke send personsensitiv info/saksopplysninger pr. e-post