Velkommen til Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Hamar har flyttet til Stasjonsvegen 1, Åker gård, 2322 Ridabu Statens barnehus Hamar er et kompetansehus for barn, ungdom og sårbare voksne i møte med rettsapparatet. Vi er underlagt Innlandet politidistrikt og dekker Innlandet fylke (tidligere Hedmark og Oppland).

Målsetting

Statens barnehus er til for å sikre at barn, ungdom og sårbare voksne som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold og seksuelle overgrep, ikke utsettes for unødige belastninger når de skal fortelle om hva som har skjedd.

 

 • God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn, ungdom og sårbare voksne i tilrettelagte avhør.
 • Sikre rask hjelp og behandling ved akuttbehov
 • Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser
 • God koordinering og gjennomføring av tilrettelagte avhør, eventuelt videre hjelp og oppfølging
 • Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet

 

 

Sårbare voksne

Sårbare voksne kan for eksempel være voksne med en funksjonshemming, psykisk helseproblematikk, eller de som står i en svært vanskelig livssituasjon, og dermed har behov for ekstra tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen av et avhør. Hvem som defineres som sårbare voksne er en vurdering politiet foretar i dialog med Barnehuset.

 

 

Barnehuset tilbyr

 

 • Tilrettelagte avhør* (se*under for nærmere informasjon)
 • Lege- og tannlegeundersøkelse i barnevennlige omgivelser* (se*under for nærmere informasjon)

 • Kompetanse på ulike former for vold og seksuelle overgrep; herunder nettrelaterte overgrep

 • Rådgivning og konsultasjon pr. tlf.: Drøftingspartner der offentlige instanser henvender seg for råd i anonyme saker
 • Oppfølging og behandling til barn, ungdom, sårbare voksne og deres omsorgspersoner* (se*under for nærmere informasjon) 
 • Konsultasjonsteam – tverrfaglig team som drøfter anonyme saker

 

*Tilbudet gjelder de som har vært på Barnehuset i forbindelse med en politisak (der det foreligger en anmeldelse).

 

 

LOKALER

 • Barnevennlig oppholdsrom.
 • Rom for gjennomføring av tilrettelagt avhør, eventuelt politiavhør, og videokonferanse med profesjonelt utstyr.
 • Medisinsk undersøkelsesrom.
 • Møtelokaler

 

I oktober 2010 gjennomførte Statens barnehus Hamar en lokal evaluering som ble sendt ut til en rekke brukere og samarbeidspartnere. Hovedkonklusjonene fra den anonyme spørreundersøkelsen kan du lese her.