Velkommen til Statens Barnehus Hamar

Statens barnehus Hamar ble åpnet i desember 2007, og er i full drift. Vi dekker fylkene Hedmark, Oppland og deler av Akershus. Det dekker 61 kommuner, 10 tingretter og fire politidistrikt med tilhørende hjelpeapparat. Statens barnehus Hamar har en intensjon om å være et kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet.

BARNEHUSET TILBYR

 • Tilrettelagte avhør og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser.
 • Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner.
 • Rådgiving og konsultasjon.
 • Koordinering av samrådsmøter mellom involverte instanser.
 • Støtte og veiledning til barn og pårørende.
 • Korttidsterapi

 

 MÅLSETTING

 • God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn og psykisk utviklingshemmede voksne i tilrettelagte avhør.
 • Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse.
 • Sikre rask hjelp og behandling.
 • Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser.
 • Rask igangsettelse og gjennomføring av tilrettelagte avhør, videre hjelp og oppfølging.
 • Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet.


LOKALER

 • Barnevennlig oppholdsrom.
 • Rom for gjennomføring av tilrettelagt avhør, eventuelt politiavhør, og videokonferanse med profesjonelt utstyr.
 • Medisinsk undersøkelsesrom.
 • Møtelokaler


I oktober 2010 gjennomførte Statens barnehus Hamar en lokal evaluering som ble sendt ut til en rekke brukere og samarbeidspartere. Hovedkonklusjonene fra den anonyme spørreundersøkelsen kan du lese her.