Samtalekort om kroppsregler - og hvordan kan de brukes

Samtalekort om kroppsregler et utarbeidet av barnehuset i Tromsø i samarbeid med barnehuset i Kristiansand. Samtalekortene er tenkt som støtte i samtale med barn.
Formålet med kortene er å gi barn kunnskap om hva som er greit og ikke greit at noen gjør mot kroppen deres. Dersom et barn utsettes for krenkende atferd og overgrep skal de vite at dette er noe som ikke er lov, og noe de må snakke med en trygg voksen om. Samtalekortene vil kunne gi de språk og begreper som er nyttige for å forstå og samtale om vold og seksuelle overgrep. Fra forskning vet vi at ca. 25 % av barn og unge utsettes for vold at ca.10 % utsettes for seksuelle overgrep*. For mange skjer dette første gang i barnehage/småskolealder. Dersom de ikke får fortalt om dette og får hjelp fra voksne, kan det gi alvorlig uhelse langt inn i voksen alder.

Bruk i barnehager

Det er gode erfaringer fra bruk av kortene i barnehager. Der brukes de gjerne sammen med annet pedagogisk materiale. Det er fint om barna kan lære om følelser, ulike begreper og få hjelp til å sette ord på egne opplevelser. Kortene passer fint inn i barnehagenes rammeplan.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark (Fylkesmannen i Nordland for lulesamisk og sørsamisk) har gitt støtte til trykking og distribusjon av samtalekortene slik at alle barnehager har fått minimum ett eksemplar. I den forbindelse har de lagt ut en lenke til foredrag som ble holdt på konferansen " en barndom varer livet ut."
Den inneholder også en video fra Tusseladden barnehage om hvordan kortene kan bli brukt: https://vimeo.com/album/4249112/video/264646348

Fra forskrift til rammeplanen, punkt 9 "Barnehagens fagområde"

Gjennom arbeid med kropp ... skal barnehagen bidra til at barna:

  • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
  • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
  •  

Foreldre/ foresatte må gjerne benytte kortene til samtale med egne barn. Husk at de er ment som støtte. Det betyr at du ikke trenger ta alle kortene eller ta de i rekkefølge. Bruk de gjerne de ordene på kroppens private deler som ditt barn er kjent med. Fint om det blir en samtale og at dere kan reflektere og undre dere sammen. La gjerne barnet tegne eller gjøre andre aktiviteter som passer til. Dersom du trenger hjelp kan du ringe barnehuset. Dersom barnet har vært utsatt for noe straffbart må du kontakte barnevern eller politi.

Behandling og oppfølging

Kortene er godt egnet som hjelpemiddel i behandling og oppfølging av barn som har opplevd overgrep.

----

 *) Hafstad og Augusti (red) 2019; ungdoms erfaring med vold og overgrep i oppveksten. NKVTS 4/19     og NKVTS rapport  1/2014

 

To dokumenter i PDF-format om kroppsregler

Norsk:

Nordsamisk:
Sørsamisk:
Lulesamisk: