Utadrettet arbeid ved Barnehuset

Statens barnehus Bodø bidrar gjerne med informasjon og undervisning innenfor tema som omhandler vold og seksuelle overgrep.

Vi bidrar gjerne på seminarer og kan også arrangere fagdager i samarbeid med den enkelte instans/ kommune. Ta kontakt med oss for mer informasjon.