Utadrettet virksomhet

Vi vil sette barnet i sentrum for det tverrfaglige arbeidet mot seksuelle overgrep og vold.

Fagutvikling og undervisning er derfor en prioritert oppgave ved Statens Barnehus Oslo. Vi har som mål å være en viktig og faglig sterk institusjon til bruk for samarbeidspartnere innen barnevern, psykisk helsevern, habiliteringstjenester og andre aktører innen feltet.

Vi deltar i ulike prosjekter og jevnlige møter med politi, offentlige og private instanser, brukerorganisasjoner og utdannings- og kompetanseinstitusjoner.

Vi ønsker å bidra til et bedre og tettere samarbeid mellom de ulike faginstansene med tydeliggjøring av de enkeltes roller og oppgaver.