Oppfølging og behandling

Statens barnehus Hamar har rådgivere med variert faglig kompetanse. Våre ansatte har bred erfaring fra sine respektive fagområder. Vi vet mye om å møte mennesker og familier i vanskelige livssituasjoner.

Alle som kommer til et tilrettelagt avhør hos oss får en egen kontaktperson som tilbyr samtale i etterkant ved behov.

Vi kan gi råd og støtte til foresatte, barn/ungdom og sårbare voksne.

Dersom det vurderes mer hensiktsmessig med oppfølging av det lokale hjelpeapparatet, eller om det er behov for langvarig oppfølging, bistår vi gjerne med å få kontakt med lokalt hjelpeapparat.