Oppfølging og behandling

Statens barnehus Hamar har rådgivere med variert faglig kompetanse. Våre ansatte har bred erfaring fra sine respektive fagområder. Vi vet mye om hvordan man møter mennesker i krise og hva som da er viktig.

Alle som kommer til tilrettelagt avhør hos oss får en egen kontaktperson som tilbyr samtale i etterkant.

Vi kan gi råd og støtte til foreldre og barn/ungdom. Ved barnehuset kan vi gi tilbud både om individuell og familieterapi. Vi kan gi cirka 15 timer oppfølging fra barnehuset.

Dersom det vurderes mer hensiktsmessig at barnet eller ungdommen følges opp av det lokale hjelpeapparatet, eller om barnet/ungdommen kan se ut til å trenge lengre oppfølging, bistår vi gjerne med å få kontakt med lokalt behandlingsapparat.