Konsultasjonsgruppe

Informasjon til alle som arbeider med barn og unge i Trøndelag

Informasjon om konsultasjonsteamet "tverrfaglig konsultasjonsgruppe for barn-utsatt for omsorgssvikt og overgrep", samt oppsett for datoer for 2023.

Konsultasjonsteam kan benyttes på følgende måte:

Konsultasjonsteam er et tverrfaglig sammensatt team med deltaker fra ulike offentlige etater som til daglig arbeider med utsatte barn og unge. Tema for drøfting med konsultasjonsteamet kan være bekymringer for enkeltbarn hvor en er usikker på hva som er fornuftigt å gjøre i saken,hvem som bør involveres, lovgrunnlag, grad av bekymring ifht mistanke om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt. Sakene legges frem anonymt, og tidspunkt forhåndsavtales med Barnehuset. 

De som kan henvende seg med saker er alle ansatte i offentlige enheter som arbeider med barn og unge i Trøndelag, som f.eks barneverntjenestene, helsesøstere, barnehagepersonell, lærer, m.m.

Det er anledning til å gjennomføre konsultasjonen sammen med eventuelle samarbeidspartnere og konsultasjonen kan skje ved oppmøte her, via videokonferanse eller telefonkonferanse.

Det er Statens Barnehus Trondheim som har ansvar for koordineringen av saker.

Møtested: Statens Barnehus Trondheim, Brattørkaia 11, 4.etg.

Telefon: 73 89 57 00

Kontaktinformasjon

Henvendelser om konsultasjonstid må forhåndsavtales og kan rettes til Rikke Brønseth Risberg på epost: Rikke.Bronseth.Risberg@politiet.no eller telefon: 969 45 660.

Konsultasjonsgruppa består av følgende medlemmer:

 • Tone Stiles, helsesøster v/ Barneklinikken St.Olavs Hospital
 • Rikke Brønseth Risberg, Barnehuset (koordinator for gruppa)/vara Turid Nistad
 • Marius Øwre-Johnsen, BUF-etat
 • Jahn-Fredrik Holthe, BUP
 • Politiet
 • Therese Hartweg, NOK Trondheim
 • Hilde Sjøhagen, Familievernkontoret
 • Oda Reinfjord, Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag

Møteplan for konsultasjonsteam 1. halvår 2023:

 • 18.01.23
 • 15.02.23
 • 22.03.23
 • 19.04.23
 • 24.05.23
 • 21.06.23

Klokkeslett for alle dager er 12.00 til 15.30.

Hvis noe er uklart, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Innmelding av saker må skje innen utgangen av mandag før møtet.

Med vennlig hilsen

Rikke Brønseth Risberg

Statens Barnehus Trondheim

Rikke.Bronseth.Risberg@politiet.no