Barnehuset i media

LENKER TIL BARNEHUSET I MEDIA. TRYKK PÅ TEKSTEN FOR Å LESE MER.

Barnehuset blir etablert i Kirkenes
Regjeringen har besluttet å legge barnehuset i Finnmark til Kirkenes. Ikke en dag for tidlig, mener Sør-Varanger-ordføreren. (NRK, 25.08.2017)
Rekordmange barn avhørt om mishandling og overgrep
Men store geografiske forskjeller viser at noen politidistrikt ikke gjør en god nok jobb, advarer polititopp. (TV2, 17.07.2017)
Ber foreldre følge bedre med: – Barn holder nettovergrep for seg selv
Barna lokkes, lures og trues. Men selv om voksne står bak, føler barna seg ofte medskyldige. (BT, 14.06.2017)
Kraftig økning i nettovergrep – Barnehuset i Bergen oppretter spesialgruppe
Dark Room-komplekset fører til at flere står fram som overgrepsofre. Nå oppretter Barnehuset i Bergen en egen spesialgruppe for nettrelaterte overgrep. (Dagen, 31.05.2017)
Barnehusene slår alarm: Mangler ressurser til å hjelpe overgrepsutsatte barn
Antallet politisaker med seksuelle overgrep mot barn øker kraftig. – Vi bruker mer tid på avhør, og mindre på å følge opp barna, sier lederen for Barnehuset i Bergen. (NRK, 27.01.2016)
Mener Statens Barnehus er en suksess
Lederen for ett av Norges ti barnehus – Ingrid Heggli – mener tiltaket har økt rettssikkerheten for barn og andre utsatte grupper dramatisk siden oppstarten for syv år siden. (NRK, 06.06.2014)
Få anmelder seksuelle overgrep mot utviklingshemmede
Nye tall viser at bare 55 utviklingshemmede, som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep,
har vært innom politiavhør i løpet av de siste to årene. (NRK, 15.07.2012)
Barneombodet vil vidareføre vestlandsinitiativ til resten av landet
Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har i vår innført rutinar for å avdekkje omsorgssvikt og overgrep mot barn. (SFJ.NO, 06.12.2011)
Tabbe stanset klagebehandling av overgrep mot barn
Statsadvokaten i Hordaland glemte å sende inn klagen på henleggelsen av en overgrepssak som involverte to små jenter i tide. Dermed kunne ikke Riksadvokaten behandle saken. (BA, 22.09.2011)
Overholder ikke fristen
Seksuelt misbrukte barn må vente i uker og måneder på å bli avhørt. Det til tross for at loven sier at de skal avhøres innen to uker. (NRK, 11.04.2011)
Rekordhøyt antall familievoldssaker i Fana
Statistikk fra fanapolitiet viser at det aldri har blitt registrert flere familievoldssaker enn i 2011. Politiinspektør Norvald Visnes mener dette er en positiv utvikling. (Fanaposten, 30.12.2011)
Her får barna snakke ut
Siden januar har over hundre barn som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep fått tilfellet sitt undersøkt på Barnehuset. (BT, 14.09.2008)
Er redde for å ta feil
Barnehageansatte og lærere vegrer seg for å melde fra om overgrepsmistanker, mener fagfolk. (BT, 04.04.2008)
Barnehageansatte tier om overgrep
Lærere, leger og annet helsepersonell skal melde fra ved mistanke om at barn er seksuelt misbrukt, men mange tier av frykt for å gjøre feil. (VG, 11.02.2008)
Stadig flere barnevoldsofre får hjelp i Norge
Vold med barn øker i Norge. I Bergen har 180 barn fått hjelp på Barnehuset etter åpningen for et drøyt år siden. (VG, 11.12.2008)
Barnehus styrker barns rettssikkerhet
Barn som har vært utsatt for overgrep har ikke hatt godt nok tilbud i Norge fram til i dag. (Nordlys, 29.10.2007)
Barnehus blir landsdekkende (Justis- og Politidepartementet, 29.02.2008)
Barnehus til Trondheim - all hjelp på ett sted
Kronikk av Justisminister Knut Storberget. (Adresseavisen, 11.03.2008)
Barnehus åpnet i Kristiansand (Justis- og Politidepartementet, 18.11.2008)
Norges første barnehus åpnet i Bergen (Justis- og Politidepartementet, 01.11.2007)
Barnehus åpnet på Hamar (Justis- og Politidepartementet, 18.12.2008)
Politiets Foum mot seksuelle overgrep
Åpningsinnlegg ved statssekretær Astri Aas-Hansen på utdanningskonferanse i regi av Politiets Forum mot seksuelle overgrep, 12.11.2007
Offerets stilling
Kronikk av Justisminister Knut Storberget. (VG, 16.11.2007)
Pilotprosjekt skal hjelpe barn i krise
- Vi håper Barnehuset kan bidra til å øke rettssikkerheten. (BT, 12.04.2007)