Råd og veiledning

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd og veiledning. Barn og ungdom som selv har blitt utsatt kan også ringe.

Henvendelsene drøftes anonymt, og ingen trenger å oppgi sin identitet. Barnehuset Trondheim er tilgjengelig på telefon: 73 89 57 00, mandag til fredag kl.08:30 til 15:30.

Ansatte har lang erfaring fra fagfeltet og god oversikt over de ulike tilbud som finnes.

Er du offentlig ansatt og arbeider med barn og unge kan du bestille tid hos konsultasjonsteamet som har møter på barnehuset annenhver uke. Barnehuset ønsker å være et lavterskeltilbud for offentlige ansatte slik at disse kan henvende seg for drøfting i saker hvor man er bekymret for at et barn eller en ungdom kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hva som ønskes drøftet kan være forskjellig, en barnehage kan f.eks være bekymret for et barn som viser en seksualisert adferd eller som snakker om at de blir slått hjemme. En kommunal barneverntjeneste kan ha en utredningssak hvor de ønsker å drøfte om saken skal anmeldes til politiet eller ikke.

Alle henvendelsene blir håndtert anonymt. For mer informasjon om konsultasjonsteam trykk her: