Oppfølging og behandling

Statens Barnehuset Bergen gir tilbud om en samtale umiddelbart etter avhør til alle barn og deres ikke-krenkende omsorgspersoner. Disse samtalene er i hovedsak informasjonsgivende, det vil si at det gis informasjon om Barnehusets tilbud, mulige reaksjoner etter overgrep og råd i forhold til ivaretakelse av barnet den nærmeste tiden.

Det gis tilbud om en ny samtale for å avklare videre oppfølging og eventuelle behandlingsbehov. På bakgrunn av barnets og familiens behov og ønsker, kapasitet på Barnehuset, kompetanse og tilgjengelighet i det øvrige hjelpeapparat, kan det enten gis behandling, eller støttesamtaler, eller bistand til å etablere kontakt med andre instanser.

Statens Barnehuset Bergen har erfaring og kompetanse innen et bredt spekter av behandlingstilnærminger. Kognitive, psykodynamiske og familieterapeutiske behandlingsretninger. Vi har spesifikk kompetanse på samtaler med barn, individualterapi med barn og ungdommer og familiesamtaler.

Barnehuset benytter kartleggingsverktøy som inkluderer screening av traumereaksjoner, foreldrereaksjoner og foreldrestøtte. Det gis også tilbud om annen type kartlegging ved behov.