Medisinsk undersøkelse

Medisinske undersøkelser av barn eller ungdom kan gjøres ved Statens Barnehus Bergen. Politiet og barneverntjenester kan be om at barn blir undersøkt.
Haukeland Universitetssykehus forestår de medisinske undersøkelsene. Erfarne barneleger og spesialsykepleiere utfører undersøkelsene i et spesialinnredet rom utstyrt til formålet. Undersøkelsene tilbys en dag per uke.
Undersøkelser ved barnehuset kan ha ulike formål og kan fokusere på alt fra sporsikring og dokumentasjon av ferske skader, til å undersøke og oppdage tidligere skader. Undersøkelsene kan også ha som mål å gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.