Bistandsadvokat og setteverge

Bistandsadvokat:

Barn og unge som kommer til Statens barnehus i Kristiansand har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold. I slike saker har offeret (den som har opplevd dette) rett til en advokat som blir betalt av det offentlige. En slik advokat kalles bistandsadvokat. Dette er for å sikre at du har en advokat som ivaretar deg i din sak og som kan gi deg informasjon om den videre saksgangen i straffesystemet. Du mulighet til å stille spørsmål og be om hjelp fra bistandsadvokaten din.

Setteverge:

Alle under 18 år er etter norsk lov mindreårige og dermed umyndige. Dette betyr at de skal ha et verge. Denne skal blant annet har ansvar for økonomiske spørsmål og være med å ta avgjørelser som du under 18 år ikke kan ta alene. For de fleste betyr dette at foreldrene har dette ansvaret og er dermed verge i følge loven.

Noen ganger er det slik at barns og foreldres interesser kan komme i konflikt. Dersom foreldre er mistenkte i å ha gjort straffbare handlinger mot barna sine, kommer barns og foreldres interesser i konflikt. Da skal det oppnevnes en setteverge i spørsmål knyttet til straffesaken. Det betyr at det oppnevnes et verge, som skal ivareta dine interesser, dersom du skal til tilrettelagt avhør ved Statens barnehus i Kristiansand. Du vil ikke møte settevergen, men settevergen vil følge avhøret for å passe på dine interesser.