Medisinsk undersøkelse

Medisinske undersøkelser kan gjøres ved Statens Barnehus Oslo i forbindelse med politiets etterforskning.

Sosialpediatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus HF Ullevål er ansvarlig for gjennomføring av de medisinske undersøkelsene. Erfarne barneleger og spesialsykepleiere utfører undersøkelsene i et spesialinnredet rom. Undersøkelsene tilbys tirsdag og onsdag fra kl 12, hele torsdag og fredag fram til kl 12.

Undersøkelsen på barnehuset er ikke smertefull, det tas ikke blodprøver og gis ikke sprøyter. Når det er behov henvises det til videre undersøkelser på sykehus.

Undersøkelser ved barnehuset er viktige med tanke på å avklare behov for helsehjelp, eventuell sporsikring eller dokumentasjon av skader, og gjennomføres etter rettsmedisinsk standard. Undersøkelsene kan også gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.

Barnehuset har utarbeidet et eget orienteringsbrev for politiet som bestiller undersøkelsene på barnehuset. Dette kan formidles hvis ønskelig.

Skal du til medisinsk undersøkelse, klikk her.