Informasjon til barn om familievold

Det er mange barn som opplever vold i familien eller fra andre som de kjenner godt. En undersøkelse viste at hver tiende ungdom i Norge hadde sett eller hørt at minst en av foreldrene ble utsatt for vold.

Mange barn blir selv utsatt for vold. Med vold mener vi at noen gjør noe mot deg som skader deg eller gjør deg vondt.

Volden kan være både fysisk og psykisk.

Her viser vi deg noen eksempler:

•Fysisk vold kan være slag, spark, biting, kvelertak og holding.
•Psykisk vold kan være trusler fra den voksne om for eksempel å ta livet sitt, forlate barnet, fortelle barnet at det er en idiot, stenge barnet inne eller nekte barnet å ha venner.
•Materiell vold kan være å knuse eller kaste ting, slå i vegger og dører.
•Latent vold betyr at en alltid går og venter på at volden skal skje.

Barn og unge har rett til beskyttelse mot fysisk og psykisk mishandling!

Hvis du opplever vold i familien din, eller fra andre som du kjenner godt, har du rett til å få hjelp til å stoppe volden.

Hvem kan hjelpe deg?

Første punkt for å få hjelp er å snakke med noen voksne som du stoler på. Barn og unge kan aldri stoppe vold som de opplever, alene!

Dersom du opplever vold kan du snakke med læreren din eller helsesøster på skolen, eller kanskje en nabo eller foreldrene til en venn eller venninne.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (link) http://www.116111.no/

Du kan ringe eller oppsøke barnevernsvakta eller barnevernstjenesten der du bor. Her finner du en oversikt: (link) http://www.barnevernvakt.no/

Barneombudet har temaside om vold. Den finner du (link) her.

Barn har aldri ansvar og skyld når de opplever vold i familien eller blant andre som står dem nære!

Barn har rett til å få hjelp fra voksne, slik at volden kan stoppe!