Ansatte ved Statens barnehus Stavanger

  

 

Sissel P. Meling
Daglig leder

   Cissel Økland
Seniorrådgiver
 

Synnøve Grimsby
Seniorrådgiver 

 

Lene Vestersjø
Seniorrådgiver 

 

Gitte Alm
Psykolog

                

Silje Bråthen Geitz
Psykolog (permisjon)

 

Reidun Ofstad
Seniorkonsulent
 

Silje Karin Andersen
Førstekonsulent

 

Sølvi Schei
Seniorrådgiver
 

Laila Larsen
Seniorrådgiver

 

Ingrid de Wit
Førstekonsulent

 

 Lena Millby-Lord
Psykolog

 

Hilde Skara Johannessen
Seniorrågiver

 

Lin Iris N. Voster
Psykolog

 

Ingrid Netteland
Førstekons. (permisjon)

     

 

 

 
Ansatte kan kontaktes per e-post på fornavn.etternavn@politiet.no
Vi kan også nås på: barnehuset.stavanger@politiet.no