Ansatte ved Statens barnehus Stavanger

  

 

Marianne Haas
Daglig leder
Tlf. 51510332

     
Sissel P. Meling
Seniorrådgiver
Tlf. 51510335
  Cissel Økland
Seniorrådgiver
Tlf. 51510333 
 
Lars-Ole Kristensen
Psykologspesialist
Tlf. 51510337
                

Jannet Time
Seniorrådgiver
Tlf. 51510338

 
Reidun Ofstad
Førstekonsulent
Tlf. 51510336
  Silje Karin Andersen
Konsulent

Tlf. 51510330
 
Sølvi Schei
Seniorrådgiver
Tlf. 51510341
  Annika Skandsen
Psykolog

Tlf. 51510334
 
Marie Anbjørnsen
Psykolog

Tlf. 51510340
  Anja Ueland
Rådgiver
Tlf. 51510330
 

Ingrid L. Netteland
Konsulent
Tlf. 51510330

 

 

 

 

 

 
Ansatte kan kontaktes per e-post på fornavn.etternavn@politiet.no
Vi kan også nås på: barnehuset.stavanger@politiet.no