Ansatte ved Statens barnehus Stavanger

  

 

Marianne Haas
Daglig leder
Tlf. 51510332

     
Sissel P. Meling
Seniorrådgiver
Tlf. 51510335
  Cissel Økland
Seniorrådgiver
Tlf. 51510333 
 
Gitte Alm
Psykolog
Tlf. 51517078
                

Jannet Time
Seniorrådgiver
Tlf. 51510338

 
Reidun Ofstad
Førstekonsulent
Tlf. 51510336
  Silje Karin Andersen
Konsulent

Tlf. 51510330
 
Sølvi Schei
Seniorrådgiver
Tlf. 51510341
 

Laila Larsen
Seniorrådgiver
Tlf. 51510334 

 

Ingrid L. Netteland
Konsulent
Tlf. 51517083

 

Synnøve Grimsby
Seniorrådgiver
Tlf. 51510340

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansatte kan kontaktes per e-post på fornavn.etternavn@politiet.no
Vi kan også nås på: barnehuset.stavanger@politiet.no