Til deg som følger barnet

Foresatte som følger barn og ungdom til Statens Barnehus Trondheim

Det er viktig at den som følger barnet er en person som barnet kjenner, og har et positivt forhold til. Tenk gjennom om det kan være nyttig å ta med noen dere kjenner som kan vente sammen med dere, og som kan være en eventuell støtte underveis. Spesielt kan dette være praktisk hvis du har mindre barn med hit og ønsker å samtale med rådgiver ved barnehuset eller bistandsadvokat etter tilrettelagt avhør. 

Vi har blader og annet lesestoff. For eventuelle søsken som er med har vi leker og andre aktivitetsting som Nintendo, dvd-spiller med ulike filmer og internettilgang for ungdom/voksne. Vi tilbyr drikke og for de som kommer langveis ifra får de som er sultne tilbud om mat.

Foreberedelse av barnet i forkant av samtale/avhør av politiet:

Vanligvis ringer politiet/avhører til barnets foresatte eller verger før avhøret. Da informerer de om oppmøtetidspunkt, svarer på praktiske spørsmål, og forteller litt om hva det er nyttig å si til/forberede barnet på før oppmøte på barnehuset.

Les gjerne igjennom vanlige reaksjoner etter avhør slik at dere er forberedt.