Råd og veiledning

Privatpersoner og offentlige instanser kan kontakte Statens barnehus Moss for råd og veiledning ved mistanke om vold eller overgrep.

Statens barnehus Moss er tilgjengelig på telefon 45 97 98 00 man-fre 08:30 – 15:00.

 

Alle som er bekymret for om barn, ungdom eller særskilt sårbare voksne med tilretteleggingsbehov kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd.

Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Barnets identitet er anonymisert.

Innringer trenger ikke oppgi navn eller sin identitet.

Skriv ut brosjyre om råd og veiledning fra Statens barnehus Moss her.