Råd og veiledning

Privatpersoner og offentlige instanser kan kontakte Statens barnehus Moss for råd og veiledning ved mistanke om vold eller overgrep.

Statens barnehus Moss er tilgjengelig på telefon 45 97 98 00 man-fre 08:30 – 15:00.

 

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd.

Barn eller ungdom som selv blir utsatt kan også ringe.

Offentlige aktører som barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager med mer kan henvende seg.

Bekymrede voksne, foreldre, besteforeldre, andre pårørende og naboer kan også ta kontakt. 

Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Barnets identitet er anonymisert. Innringer trenger ikke oppgi navn eller sin identitet.