Konferanse 2015

Helle Leinslie - "Utfordringer knyttet til hjelpeapparatets innsats for å gi barn barn en god barndom"

Marita Sandvik - "Unge som begår seksuelle overgrep"

Elisabeth Stang - "Barnefordeling, er det barnevernets bord?"

Merete Grasmo - "Hvordan arbeide med brutte familier i konflikt på en slik måte at barnets medvirkning og deltakelse i samtaler er sentralt i tilbudet? Kan dette bidra til økt foreldrefungering, økt fokus på barnet og demping av konflikten?"

Annika Wassberg - "Behandling av barn som forgriper seg seksuelt på andre barn".

Iren Sørfjordmo - "Utviklingen av konfliktrådets arbeid"

Hanne Finanger - "Politiets arbeid med vold i nære relasjoner"

Turid Renum - "Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging"

 

Privatlivets fred- eller hensynet til barna først?

Statens Barnehus Trondheim arrangerer i samarbeid med Konfliktrådet i Sør-Trøndelag en konferanse om barns rettigheter. Barn har rett til å bli hørt, men har de rett til trygghet i eget hjem/egen familie?

Offentlige myndigheter og barnevern har utfordringer knyttet til oppfølging av barnas rettigheter og konferansens forelesere vil belyse ulike sider av arbeidet med barn og unge som lever med vold og overgrep.

 

      

 

LAST NED INVITASJON OG SKJEMA FOR PÅMELDING HER

 

Konferanse 12.-13.mars 2015

Registrering fra kl.08.30 til 09.15.

Kl. 09.30:  Åpning av konferansen ved v/ statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen.

Kl.10.00:          Helle Leinslie, leder ved Statens Barnehus:" utfordringer knyttet til hjelpeapparatets innsats for å gi barn en god barndom".

Kl..10.30: Tor Langback, tidligere leder ved Domstolsadministrasjonen: "Vitners troverdighet i staffesaker/voldssaker".

Kl. 11.30:  Lunsj

Kl. 12.15:  Liv Marum Myklebust, jurist og leder i fylkesnemnda for sosiale saker i Sør- og Nord-Trøndelag: " Om utviklingen av sakskompleksitet gjennom de siste årene og status nå"?

Kl.13.00:   Elisabeth Stang, førsteamanuensis v/ hioa, har forsket på Barnevernets håndtering av saker med mistanke om vold/seksuelle overgrep under utøvelse av samvær etter barneloven. "Barnefordeling, er det barnevernets bord?"

Kl. 14.00   PAUSE

Kl. 14.30: Barnefokusert arbeid med foreldre i konflikt.
Klinisk sosionom Merete Grasmo, høgskolelektor ved Diakonhjemmet med lang erfaring fra familievernet og BUP.
"Hvordan arbeide med brutte familier i konflikt på en slik måte at barnets medvirkning og deltakelse i samtaler er sentralt i tilbudet? Kan dette bidra til økt foreldrefungering, økt fokus på barnet og demping av konflikten?"

Kl. 16.00:  Slutt

Festmiddag kl.19.30: Sted vil bli angitt senere. Husk å skrive i påmelding om du ønsker å delta.   

 

13. MARS:

Kl.08.30:    Annika Wassberg, Leder for "Off Clinic" i Skåne, et behandlingshjem i Sverige  som har spesialisert seg på behandling av barn som krenker andre barn seksuelt. "Behandling av barn som forgriper seg seksuelt på andre barn".

Kl. 09.45: Pause

Kl. 10.00: Annika Wassberg ved Off Clinic fortsetter..

             "Hvorfor blir barn unge krenkere?"

Kl. 11.00: Pause

Kl. 11.15: Iren Sørfjordmo, leder i Konfliktrådet: " Utviklingen av konfliktrådets arbeid"

Kl. 11.30:  Lunsj

Kl. 12.15:  Hanne Finnanger, Familievolds-koordinator i Sør-Trøndelag politidistrikt, "Familievold og voldens utbredelse i fylket".

Kl. 13.00:  Visning av filmen "White Crow"

Av og til er det tungt å ikke være som de andre. Russiske barn deler med oss en hardt ervervet kunnskap om det å være utsatte barn, men de formidler også barns sterke livsmot og søken etter å mestre livet slik som det faktisk er. Barna forteller om det å reise fra hjem med omsorgssvikt, rus og vold, gjennom institusjoner, mot en mer stabil livssituasjon - slik de opplever det. Regissør Hanne Johnsen er en erfaren dokumentar-fotograf som nå er i gang med en master ved Høgskolen i Volda.

Kl. 14.15: Pause

Kl. 14.30: Ungdomsstraffen v / Turid Rendum i konfliktrådet

Kl. 15.00:  Oppsummering, avslutning og vel hjem.

 

 

PRAKTISK INFORMASJON:

 

NÅR:           12-13.mars 2015

HVOR:        Thon hotell Prinsen, Kongens gate 30, 7012 Trondheim

PÅMELDINGSFRIST: innen 26.01.2015

PRIS:

Kr. 1000,- for 2 dager som inkluderer lunsj og servering i pausene.

Hvis du ønsker å delta på konferansemiddag 12.mars, skriv det i påmeldingen. Det kommer mer info om dette etter hvert.

Konferansemiddagen er avhengig av hvor mange som vil delta, og betales av den enkelte.

Det vil i ettertid bli søkt om at kurset godkjennes for etterutdanning til advokater.

Fyll ut påmeldingsskjema på s.5 og send til:

helle.leinslie@barnehuset-trondheim.no

 

Gjør oppmerksom på at påmelding er bindende og faktura blir sendt ut etter påmeldingsfristen.

 

Overnatting:

Det er reservert rom på Thon hotell Prinsen og pris pr. døgn er kr.995,-

Alternativt kan en bo på Britannia hotell, for kr. 1095,- pr. døgn.

Deltakere må selv bestille rom. Oppgi at du skal delta på konferansen slik at du får riktig pris.

Oppgjør av hotellovernatting ordnes av den enkelte deltaker.