Velkommen til barnehuset i Sandefjord

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og voksne personer med  utviklingshemmede som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Barnehuset er også for de som har vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Statens barnehus Sandefjord dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. På barnehuset gjennomføres tilrettelagt avhør, det vil si et lyd- og bildeopptak av barnet forklaring.

Barnehusets oppgave er å ivareta de barn og unge, eller voksne personer med utviklingshemming, før, underveis og etter tilrettelagt avhør. Det betyr at vi samarbeider tett med etterforsker og påtalejurist i politiet slik at alle er godt forberedt til å ta i mot den som skal avhøres. Den som kommer til tilrettelagt avhør på barnehuset blir møtt av trygge voksne i et barnevennelig miljø.

Etter at tilrettelagt avhørene er gjennomført kan barnehuset tilby hjelp til de som er i behov av det. Hjelpen kan ha ulike former som for eksempel å snakke med barna og følgepersonene, i tillegg til å  samarbeide med viktige personer og instanser i barnets liv.

Velkommen til Statens barnehus Sandefjord!  

  

Vår adresse er Skiringssalveien 20, 3208 Sandefjord. Bygningen er skiltet med Sandefjord Helsepark.

For kontakt med Statens barnehus Sandefjord, kan følgende
kontaktinformasjon benyttes:

telefon: 47 48 99 33

barnehusetsandefjord@politiet.no