Utadrettet virksomhet

Statens barnehus Sandefjord arbeider for å formidle kunnskap om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Vi ønsker å fremme godt samarbeid med andre instanser og styrke barns rettssikkerhet. Undervisning, veiledning og møtevirksomhet er en del av våre arbeidsoppgaver.

Vi vil sette barnet i sentrum for det tverrfaglige arbeidet mot seksuelle overgrep og vold.

Fagutvikling og undervisning er derfor en prioritert oppgave ved Statens Barnehus Sandefjord. Vi ønsker å være en viktig og faglig sterk institusjon til bruk for samarbeidspartnere innen barnevern, psykisk helsevern og andre aktører innen førstelinjetjenesten.

Vi ønsker å bidra til et bedre og tettere samarbeid mellom de ulike faginstansene med tydeliggjøring av de enkeltes roller og oppgaver.

Vi har mye samarbeid, ulike prosjekter og jevnlige møter med politi, tingretter, offentlige og private organisasjoner, brukerorganisasjoner og utdannings- og kompetanseinstitusjoner. 

Vi holder gjerne foredrag innen fagfeltet vedrørende vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Kontakt oss på barnehuset.sandefjord@politiet.no