Reiseregning for ledsagere / følgepersoner

 Følgepersons utgifter i forbindelse med tilrettelagte avhør dekkes etter statens satser. Det kan være utgifter som for eksempel:

• Flybilletter

• Offentlig kommunikasjon

• Måltider

• Parkeringsutgifter

• Annen transport

 

 

REISEREGNING

Ved spørsmål, ta kontakt med en av våre konsulenter på telefon 400 27 419.