Oppfølging og behandling

Når du kommer til avhør på Statens barnehus i Kristiansand får du en kontaktperson. Alle som jobber her har lang erfaring med å jobbe med barn, unge og familier og har utdanning og erfaring fra å jobbe med vold og seksuelle overgrep. Barn, unge og familier som opplever vold eller seksuelle overgrep, kan ha behov for å snakke med noen om dette. Vi erfarer at det er best når slike opplevelser "snakkes i hjel" og "ikke ties i hjel". Derfor vil vi alltid ha en samtale med deg, og de voksne som følger deg, etter avhøret for å sjekke om du har noen å snakke med. Dersom du ønsker å snakke med oss fra barnehuset får du time raskt. Din kontaktperson har hørt på avhøret, du slipper derfor å fortelle alt på nytt. Noen trenger bare noen få samtaler, andre trenger samtaler over lengre tid. Da kontakter vi avdeling for barn og unges psykiske helse (BUP) eller andre som kan gi deg og familien din hjelp over tid. Vi avslutter ikke kontakten med deg, før vi er sikre på at du har andre å snakke med. Hos oss kan du få samtaler alene eller sammen med familien din. Foreldrene dine, eller andre voksne som er viktige for deg, kan også få samtaler.