Tilrettelagte avhør

Avhør er en del av politiets etterforskning og gjennomføres av en erfaren spesialutdannet politietterforsker. Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et opptak av avhøret vises i stedet. Enkelte ganger velger politiet å gjennomføre avhør av unge over 16 år og andre særlig sårbare på barnehuset.

Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.

Politi, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på Statens barnehus Finnmark og følger avhøret via lyd- og bildeoverføring.

En ansatt fra barnehuset med høy kompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis. Den samme ansatte fra barnehuset vil også være tilgjengelig for barnet og deres foresatte i etterkant, og kan tilby kartlegging, oppfølging og/eller behandling når det er aktuelt.