Utadrettet virksomhet

Barnehuset har som målsetting at gjennom selvstendig rådgivnings og behandlingsarbeid å opparbeide spisskompetanse og erfaring med vold og seksuelle overgrep. Vi ønsker å bli en faglig spydspiss på området.

  • Vi ønsker å bidra til at hjelpeapparatet i større grad våger å spørre…
  • Bidra til at hjelpeapparatet i større grad gir barnet og familien adekvat hjelp
  • Vi vil sette barnet i sentrum for en organisatorisk modell og med dette oppnå en bedre ivaretakelse av barnet og øke dets rettsikkerhet.
  • Bidra til bedre og tettere samarbeid mellom de ulike faginstanser.

På bakgrunn av dette er fagutvikling og undervisning en viktig del av arbeidsoppgavene ved Barnehuset Trondheim.

Skulle din skole, barneverntjeneste, barnehage eller andre offentlige/private instanser ha behov for faglig påfyll hva vold og seksuelle overgrep mot barn angår, kan dere ta kontakt med leder for barnehuset Trondheim på mailadresse:

helle.leinslie@politiet.no

Tilbudet om undervisning/forelesning koster ingenting.