Bilder

Adkomst inngang A

Her kommer du inn fra inngang A 

 

 

Ventesonen v/adkomst 

Kaffe & Kakao

Venteområde v/samtalesonen

Samtalerom Saturn

Samtalerom Neptun

Samtalerom Jupiter

Adkomst inngang B

Oppholdsrom 

Adkomst inngang C

Samtalerom med lyd -og bildeopptak.