Til deg som skal til barnehuset

Det er helt vanlige barn og ungdom som kommer hit til Barnehuset. Og de aller fleste som kommer til oss er litt usikker på hvordan besøket blir. Noen er spent, andre gruer seg mens noen ikke har tenkt så mye på det. Mange som skal hit har opplevd vanskelige og vonde ting.

Når du kommer hit blir du tatt i mot av en ansatt på barnehuset, og du blir henvist til et hyggelig oppholdsrom hvor du kan vente sammen med den eller de du kommer sammen med. På oppholdsrommet får dere sitte i fred, og det er mange ulike aktiviteter du eller dere kan beskjeftige dere med, i ventetiden:

Vi tilbyr kaffe og te til de som ønsker det, kakaomaskin har vi også. Kommer du langveis i fra og skal være her i flere timer, får du også tilbud om mat, hvis du er sulten.