Medisinsk undersøkelse

Medisinske undersøkelser kan gjøres ved Statens barnehus Stavanger i forbindelse med politiets etterforsking. Stavanger universitetssykehus er ansvarlig for gjennomføring av de medisinske undersøkelsene. Erfarne barneleger og spesialsykepleiere utfører undersøkelsene i et spesialinnredet rom som er utstyrt til formålet.

Undersøkelsen på barnehuset er ikke smertefull, det tas ikke blodprøver og gis ikke sprøyter. Når det er behov henvises det til videre undersøkelser på sykehus.

Undersøkelser ved barnehuset er viktige med tanke på å avklare behov for helsehjelp, eventuell sporsikring eller dokumentasjon av skader, og gjennomføres etter rettsmedisinsk standard. Undersøkelsene kan også gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.

 

 Skal du til medisinsk undersøkelse, klikk her.