Velkommen til Statens Barnehus Bodø

Barnehuset er et tilbud til barn, ungdom, samt særlig sårbare voksne når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Politiets oppgave er å avhøre disse. Utgangspunktet for å komme til oss er en anmeldelse til politiet.

Tanken bak Statens Barnehus er at alle offentlige instanser kommer dit barna er. Mange ulike samarbeidspartnere samles derfor på Statens barnehus Bodø. Målet er å styrke barns rettssikkerhet og sørge for god ivaretakelse av barn og familier.

Statens Barnehus Bodø åpnet i september 2013 og tilhører Nordland Politidistrikt. Personalet er sivilt ansatte med barnefaglig spisskompetanse. Statens Barnehus Bodø tar i mot barn fra hele fylket.

 

Målsetting

 • I saker som omhandler vold og seksuelle overgrep, skal barnehuset sørge for god ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn og unge opp til 16 år. Tilbudet gjelder også særlig sårbare voksne.
 • Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse.
 • Sikre rask hjelp og behandling.
 • Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser.
 • Rask igangsettelse og gjennomføring av tilrettelagte avhør, videre hjelp og oppfølging.
 • Barnehuset kartlegger behovet for videre hjelp og oppfølging.
 • Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet.

 

 

Barnehuset har

 • Barnevennlige oppholdsrom.
 • Rom for gjennomføring av tilrettelagte avhør og videokonferanse med profesjonelt utstyr.
 • Medisinsk undersøkelsesrom.
 • Møterom for samrådsmøter mellom de forskjellig involverte instanser.
 • Avhørsrom for politiet med mulighet for videoopptak av ungdom eller andre vitneavhør i overgrepssaker.
 • Kontor til bruk for samarbeidspartner som oppholder seg i Statens Barnehus.

 

 

Barnehuset tilbyr

 • Gjennomføring av tilrettelagte avhør, og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser.
 • Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner.
 • Rådgiving og konsultasjon.
 • Koordinering av samrådsmøter mellom de involverte instanser.
 • Støtte og veiledning til barn og pårørende.
 • Korttidsterapi.
 • Utadrettet virksomhet, som undervisning, kursvirksomhet osv.